شما اینجا هستید   |

    برچسب: نیشابور

برچسب زده شده با : نیشابور

نشست دانشجویان با دکتر سبحانی نیا
1395-12-18
دیدار با استاد

در این نشست جمعی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دکتر سبحانی نیا با ایشان در خصوص توسعه فرهنگی شهرستان دیدار و گفتگو کردند .