شما اینجا هستید   |

#مدرسه_بدون_مرز مختصِ کودکانِ محروم از تحصیل در هر جغرافیایی است.
در حال حاضر، کودکانِ بلوچِ مهاجری که در ایران متولد شده‌اند؛ و در حاشیه‌ی شهرری سکونت دارند؛ به دلیلِ فقدانِ کارتِ هویتی، در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام نمی‌شوند.
از آن‌جایی که آموزش، حق طبیعی و محرزِ تمام کودکان جهان است، پروژه #مدرسه_بدون_مرز به پشتوانه‌ی خیرخواهی شما، بر آن است تا شرایط یک سال تحصیلی دیگر را برای این کودکان فراهم سازد.
تمام هزینه‌های مدرسه با مهربانی شما تامین می‌شود.
حداقل مخارج مربوط به نیازهای اولیه‌ی برقراری مدرسه، یک میلیون تومان، برای هر دانش‌آموز تخمین زده شده است.به میزان کمک‌های شما تعداد دانش‌آموزان و کیفیت آموزش مدرسه ارتقا پیدا می‌کند.
در نظر داریم تا تعداد هشتاد دانش‌آموز، در قالب چهار کلاس آموزشی تحت حمایت پروژه باشند.
نیک‌خواهی شما موجب می‌شود این کودکان از اول آبان‌‌ماه پشت نیمکت‌های مدرسه بنشینند؛ و پایانی باشد بر انتظار آن‌ها برای شروعِ مدرسه…دست به دست هم دهیم تا آبان، بی‌مهری پاییز را برای کودکان‌مان جبران کند.
کودکانی که از مهرِ مدرسه‌ها جا ماندند؛ با کمپین #مدرسه_بدون_مرز مهرِ آبان را بر دل کودکان‌مان می‌نشانیم.

به اشتراک بگذارید : | | |